The Hoke Poke
Menu

Hoke poke food truck

Hoke Chicken Bowl
$11
Single Bao Bun
$5.50
Three Bao Buns
$12.50
Two Bao Buns
$9.50
Soda Can
$1.10
Boba Tea
$5.50
Water
$1.10