The Fishin Chicken
Menu

Hoke poke food truck

Hoke Chicken Bowl
$11
Single Bao Bun
$5.50
Three Bao Buns
$12.50
Two Bao Buns
$9.50
Soda Can
$1.10
Boba Tea
$5.50
Water
$1.10

The Dude and his food

Chicken Dude “Philly Style”
$8
The Dude’s Prime Rib Cheese Steak
$8

The Fishin Chicken 2

Ahi Tuna tacos
$9
Boom Boom Chicken Wrap
$9
Boom Boom Chicken and fries
$10
Boom Boom shrimp wrap
$9
Fish and Chips
$12
Jerk Chicken Rice Bowl
$9
Soda or water
$1